Progress Auditing: jak userid z aplikacji ABL przenoszony je

Posted by Dariusz Lipiec on 16-Mar-2016 04:37

Nie wiem czy wyraziłem się jasno ...

Chodzi mi o to w jaki magiczny sposób system auditingu (o ile jest włączony), wie jaki user zalogował się do aplikacji ABL zakładając, że nie zostały użyte -P, -U.

All Replies

This thread is closed